Postuar më: 23/03/2018

Procedurat e aplikimit dhe të vlerësimit për pajisjen me certifikatë “Subjekt i Certifikuar Agroturizmi”

“Referuar VKM Nr. 22, datë 12.01.2018, “Për miratimin e kritereve për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit“, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka filluar pranimin e aplikimeve për pajisjen me certifikatë “Subjekt i Certifikuar Agroturizmi”. Aplikimet behen prane Ministrise së Turizmit dhe Mjedisit, në adresën Blv.Zhan d’Ark, nr.23, Tiranë.”

Procedurat e aplikimit dhe të vlerësimit për pajisjen me certifikatë “Subjekt i Certifikuar Agroturizmi”

Të rejat e fundit