Kabineti i Ministrit

Shpresa Mezini, Këshilltar

Shpresa.Mezini3@turizmi.gov.al

Marv Barbullushi, Këshilltar

Marv.Barbullushi@turizmi.gov.al