BIOSFERA E REZERVATIT TË PRESPËS (II)

Objektivi i projektit është të reduktojë presionin mbi burimet natyrore si edhe uljen e varfërisë në pjesën e Shqipërisë së Rezervës së Biosferës, Prespë. Ky objektiv do të kontribuojë në ruajtjen e biodiversitetit dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës të popullsisë në PNP dhe në pjesën shqiptare të Rezervës së Biosferës.

Komponentët e projektit janë:

  • Fillimin e aktivitetit te Biosferës Rezervë se miratur nga UNESCO;
  • Konsolidimi i aktiviteteteve social – ekonomike;
  • Përmirësimi i mbrojtjes së aseteve të biodiversitetit në Parkun Kombëtar të Prespës;
  • Marrjen e masave për zbutjen e presionit dhe mitigimin e përdorimit pa kriter të tokës në Parkun Kombëtar të Prespës;
  • Menaxhimi i projektit