Kabineti i Ministrit

Elvis Tosuni- Këshilltar i Jashtëm

elvis.tosuni@turizmi.gov.al

Alesia Burnazi- Këshilltar i Jashtëm

Dorina Patuzi- Këshilltar, Programi LEAD Albania

dorina.patuzi@turizmi.gov.al