Postuar më: 18/10/2019

Kategorizimin e Strukturave Akomoduese

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit  ka filluar procesin për kategorizimin e Strukturave Akomoduese.

Ky proces ka si qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve në strukturat akomoduese, uljen e informalitetit si dhe krijimin e bazës së të dhënave statistikore për fushën e turizmit. Për më shumë informacion lidhur me këtë proces, mund të vizitoni

linkun: http://turizmi.gov.al/kategorizimi-i-strukturave-turizmi/