Postuar më: 03/11/2020

Kërkesë për bashkëpunim

Kërkesë për bashkëpunim,

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është në procesin e hartimit të  raportit të  zbatueshmërisë të  Konventës së Aarhusit  për trevjeçarin 2017-2020. Lutemi që të gjitha palët e interesuara,  që kanë kryer aktivitete në kuadër të Konventës së Aahrusit në të tre shtyllat e saj (i)në fushën e  informimit të publikut për çështet mjedisore; (ii) në tërheqjen e publikut në vendimmarrje për fushën e mjedisit si dhe (iii) në të  drejtën e publikut për t’ju drejtuar gjykatave për çështje mjedisore dhe që duan, që aktivitete e tyre të jenë pjesë e raportimit për vitet 2017-2020, janë të lutur ta dërgojnë këtë informacion Pikës Fokale të Konventës znj. Edlira Dersha, me adresë e-mail: edlira.dersha@ turizmi.gov.al

Në dy dokumentet më poshtë gjeni formatin e raportimit në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze.

 

Raportimi per CA  shqip

Reporting format English

  •