Postuar më: 28/10/2018

Konsultim me Publikun

Ne kuader te rritjes se siperfaqes se zonave te mbrojtura ne vendin tone dhe studimit qe ka pergatitur per kete problem Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do te organizohet diten e hene date 29 Tetor, nje takim ne Zyrat e NJV Lurë, ora 11.00,  ne vazhden e takimeve te ketij lloji per marrjen e mendimit nga te gjithe te interesuarit, per te paraqitur nje propozim per zgjerimin e Parkut Kombetar Lure duke perfshire zone e Malit te Dejes dhe Parkun egzistues te Zall-Gjocaj.

Ftohen të gjithe te interesuarit te marrin pjese dhe te japin kontributin e tyre prane Ministrisë me mendime dhe sugjerime per kete zonë.