Postuar më: 22/07/2020

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në kuadër Planit të Detajuara të Zonave të Rëndesisë Kombëtare (PDZRK) në bregdet, organizon dëgjesën e publikut, në datë 22.07.2020 ora 17:00, në ambjentet e Bar- Restorant “Poseidon”, Tale, Njësia Administrative Shënkoll. Lutemi pjesëmarrjen tuaj.