Postuar më: 11/03/2020

Për Miratimin e Planit të Masave Organizative dhe Administrative nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në Kuader të Parandalimit të Përhapjes së Virusit COVID-19

  •