PËRSHTATJA NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE NË MENAXHIMIN NDËRKUFITAR TË RISKUT NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Objektivi kryesor i këtij projekti rajonal është të mbështesë katër vendet perkatësisht Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Kosovën, dhe të përmirësojë menaxhimin ndaj riskut të përmbytjeve në basenet e lumit Drin. Indikatorët e projektit janë si më poshtë:

  • Parashikimet e përmbytjeve për basenet e lumit Drin të zhvillohen në mënyrë periodike;
  • Vendosja e masave ndërkufitare për manaxhimin ndaj riskut të përmbytjeve;
  • Të rritet me 20% numri i njerëzve që kanë njohuritë e nevojshme si të sillen në zonat e prekura nga përmbytjet.