Postuar më: 04/11/2021

Projektligji “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hartuar projektligjin “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”.

Projektligji është publikuar në linkun  http://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/415 dhe është i hapur për komente.