Projekte në Fushën e Turizmit

PROJEKTI “DUE MARI”- GJENERATA E RE E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT
Projekt me 6 partnere: Shqiperia, Mali I Zi, Rajoni I Pulias, Itali
Buxheti: 520.693.415 euro
Kohezgjatja: Korrik 2019- Qershor 2022

Per me shume klikoni ketu: DUE MARE pershkrimi shqip Anglisht